Artikuj

  • Turgut Ozal Social Media

Artikuj

 

Këtu mund të lexoni shkrime të ndryshme të publikuar në revistat e kolegjit “Turgut Özal”.

Ke mi dëshiruar që t’i sjellim në vëmendjen tuaj në këtë format online në rast se nuk keni patur mundësinë të merrni revistat e printuara.

Këto shkrime vijnë të përzgjedhura për kënaqësinë tuaj.

 

 

 

 

Play Our Song