Qeveria e Nxënësve

  U zhvilluan në fillim të muajit  tetor 2019, në ambientet e shkollës “Turgut Özal”, zgjedhjet për Presidentin e Qeverisë së Nxënësve, e cila përfshin senatorët e zgjedhur nga klasat e 6-ta, të 7-ta, të 8-ta dhe të 9-ta. Kandidatët për Presidentin e shkollës ishin … Continue reading