WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Kabineti i anglishtes - Kolegji Turgut Ozal

Kabineti anglishtes në godinën e ciklit fillor u shërben nxënësve të klasave të para dhe të dyta. Tabela elektronike dhe tavolina elktronike kanë krijuar një mjedis interaktiv në këtë kabinet. Nxënësit zhvillojnë orën e mësimit të anglishtes në mënyrë aktive duke parë, dëgjuar dhe duke prekur.