WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Kabineti i artit - Kolegji Turgut Ozal

Në këtë kabinet nxënësit zhvillojnë aftësitë e tyre krijuese në vizatim dhe pikturë me një shumëllojshmëri mjetesh. Nxënësit e talentuar nxiten të marrin pjesë në aktivitete kombëtare. Punimet e nxënësve ekspozohen vazhdimisht në ambientet e shkollës.