WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Kabineti i muzikës - Kolegji Turgut Ozal

Lënda e edukimit muzikor zhvillohet në kabinetin e muzikës. Nxënësit kanë mundësinë të mësojnë me instrumentet muzikore si piano, violinë, firzamonikë dhe kitarë. Në këtë kabinet përgatiten zërat e nxënësve të talentuar, të cilët spikatin në aktivitetet shkollore dhe jashtë saj.