Lënda e edukimit muzikor zhvillohet në kabinetin e muzikës. Nxënësit kanë mundësinë të mësojnë me instrumentet muzikore si piano, violinë, firzamonikë dhe kitarë. Në këtë kabinet përgatiten zërat e nxënësve të talentuar, të cilët spikatin në aktivitetet shkollore dhe jashtë saj.