Blloku A

  • Turgut Ozal Social Media

Blloku A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtesa përbëhet nga 21 klasa . Në këtë seksion arsimohen afërsisht 525 nxënës. Në këtë ndërtesë gjenden 1 sallë kinemaje, 1 laborator informatike, 1 laborator biokimie, kabineti i muzikës dhe vizatimit si dhe kabineti i aftësimit teknologjik.

 

 

 

 

 

 

 

Play Our Song