Laboratorët

  • Turgut Ozal Social Media

Laboratorët

Në kompleksin tonë gjenden laboratorë të mirëpajisur për lëndën e fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës.

Play Our Song