Laboratori i ...

  • Turgut Ozal Social Media

Laboratori i biologjisë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë laborator zhvillohen të gjitha orët laboratorike dhe praktike të kësaj lënde. Falë pajisjeve dhe mjeteve të modernizuara, si mikroskop, harta, makete, kafshë dhe bimë të ndryshme, realizohen me saktësi eksperimentet dhe detyrat praktike nga nxënësit.

Play Our Song