Salla e lojra...

  • Turgut Ozal Social Media

Salla e lojrave logjike

Në shkollën tonë është menduar që të jetë një ambient posaçërisht për lojrat logjike si shah, mangala, 9-gurësh dhe jenga. Në këtë sallë zhvillohen turnet dhe konkurset. Nxënësit të cilët konkurrojnë me shkollat e tjera në emër të shkollës  sonë trajnimin e zhvillojnë në këtë salla.

Play Our Song