Klasa me iPad

  • Turgut Ozal Social Media

Klasa me iPad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë klasë, ku zhfrytëzohen 25 iPad, zhvillohen webquize në lëndë të ndryshme për çdo klasë. Për disa lëndë janë hartuar libra në format të përshtatshëm interaktiv për iPad, që përdoren nga nxënësit për të mësuar në mënyrë praktike dhe argëtuese.

 

 

 

 

Play Our Song