Tabelat elekt...

  • Turgut Ozal Social Media

Tabelat elektronike

 

 

 

 

 

 

 

Çdo klasë dhe kabinet në institucionin tonë arsimor është pajisur me tabela elektronike. Këto tabela janë të lidhura me internetin, gjë që mundëson pasurimin e mësimdhënies me materiale multimediale dhe interaktive. Disa prej lëndëve zhvillohen me aplikacione të posaçme për këto tabela. Me implementimin e tabelave elektronike është rritur efikasiteti i orës mësimore.

 

Play Our Song