Tavolina elek...

  • Turgut Ozal Social Media

Tavolina elektronike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë sistem të përshtatur për nxënës të klasave më të vogla janë integruar programe që shërbejnë në mësimdhënien e gjuhëve të huaja.

Në sipërfaqen interaktive të kësaj tavoline shfaqen veprimtari që socializojnë nxënësit, nxisin punën në grup si dhe bëjnë mësimin tërheqës dhe më efektiv.

 

 

 

Play Our Song