Kanë filluar regjistrimet për vitin shkollor 2016-2017

Kanë filluar regjistrimet për vitin shkollor 2016-2017

Të nderuar prindër,

Ju njoftojmë se regjistrimet në shkollën “Turgut Özal”, Tiranë, kanë filluar në datën 26 prill dhe do të vazhdojnë deri në datën 10 qershor 2016. Këto regjistrime përfshijnë fëmijët nga grupi i parë i kopshtit deri te nxënësit e klasave të nënta. Për të kryer procedurat e regjistrimit, çdo prind duhet të drejtohet te sekretaria e shkollës dhe duhet të ketë me vete dokumentet përkatëse, sipas ciklit shkollor të fëmijës. Orari i regjistrimit gjatë ditëve të javës (e hënë – e premte) është 08:00-16:00, ndërsa të shtunën 09:00-13:00.

Për informacione të mëtejshme mund të telefononi në numrat e mëposhtëm.

Nr. tel. 04 248 66 66 / 119

067 30 162 58  (për fëmijët e kopshtit dhe nxënësit e klasave 1-4)

067 30 162 52  (për nxënësit e klasave 5-9)