Klasa 3D mundëson përdorimin e teknologjisë bashkëkohore në mësimdhënie që bazohet në një mënyrë të re të dhënies së informacionit në lëndët e fizikës, matematikës, biologjisë dhe kimisë. Mësimi nuk realizohet vetëm përmes teorisë, por nëpërmjet pamjeve tre dimensionale merr jetë para syve të nxënësve dhe i bën ata pjesë të tij.