WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Klasat - Kolegji Turgut Ozal

Në shkollën tonë rëndësi e veçantë i është kushtuar hapësirës ku zhvillohet mësimi. Klasat përbëhen nga 12 banka ku mund të marrin mësim maksimumi 24 nxënës. Secila klasë është e pajisur me orenditë e nevojshme për të kaluar një orë mësimi sa më komode. Klasat kanë sistem ngrohjeje për në dimër.

Çdo klasë ka tabelë aktive dhe lidhje me internetin. Kjo do të thotë se mësimi mund të zhvillohet në mënyrë interaktive dhe nxënësit së bashku me mësuesit mund të përdorin materiale multimediale për zhvillimin e mësimit