Klubi i robotikës synon përgatitjen e nxënësve për të marrë pjesë në olimpiadat ndërkombëtare të robotëve lego.

Nxënësit tanë mësojnë si të ndërtojnë robotë të formave të ndryshme dhe si t’i programojnë ata të kryejnë lëvizje komplekse.

Robotët fitues në olimpiadë duhet të programohen që të ndjekin një vijë përgjatë një piste në një kohë sa më të shkurtër.