Klubi Shpresa mundëson terapinë e dy fëmijëve në Qendrën e Shërbimeve PRO PAK

Klubi Shpresa mundëson terapinë e dy fëmijëve në Qendrën e Shërbimeve PRO PAK

Në vijim të aktiviteteve të tij bamirëse Klubi Shpresa në bashkëpunim me Qendrën e Shërbimeve PRO PAK mundësoi terapinë e dy fëmijëve, që marrin shërbime pranë kësaj qendre. 

Nxënës të klubit Shpresa dhe Ndërgjegjësimit nga klasat e 8-ta zhvilluan një aktivitet bamirësie në Qendrën e shërbimeve PRO PAK. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte mundësimi nga Klubi Shpresa në bashkëpunim me drejtorinë e kolegjit “Turgut Özal” i seancave terapeutike për 2 muaj të 2 fëmijëve me Sindromën Down.

Përgatiti: Imelda Prençe