WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_4383_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Kolegji Turgut Ozal - Kopshti

Në total ndërtesa përbëhet nga 15 klasa dhe dhomat e fjetjes për grupet e para dhe të dyta. Në këtë seksion janë mesatarisht 200 nxënës. Mësimet pasurohen me aktivitete të shumta që zhvillohen me tabelë elektronike. Në katin e fundit gjenden dhomat e fjetjes. Nxënësit e kopshtit përdorin për aktivitetet e tyre edhe ambientet e tjera të kompleksit.