Mensat janë ambiente të pastra dhe komode, ku shërbehet ushqim cilësor dhe i shëndetshëm sipas standardeve më të larta të higjienës. Në krye të saj qëndron një staf i kualifikuar dhe i përgjegjshëm që punon me përkushtim dhe seriozitet.