Ne e dimë se një e ardhme më e ndritur fillon me edukimin e duhur dhe dhënien nxënësve, mjetet dhe mbështetjen e nevojshme për të gjetur sukses në shkollë dhe në jetë. Marrja e një edukimi të duhur ndihmon nxënësit të bëhen të aftë, për t’u kujdesur për veten e tyre në çdo situatë të caktuar. I bën të vetëdijshëm për mjedisin ku jetojnë, si dhe për rregullat e shoqërisë në të cilën jetojnë. Vetëm përmes njohurive të marra në mënyrën e duhur dhe në kohën e duhur mund të përfitojnë nga të drejtat e tyre si qytetar. Edukimi ndihmon në kuptimin më mirë të vetes dhe në realizimin e potencialit dhe cilësive si qenie njerëzore. Kjo ndihmon nxënësit të kapin talentin e fshehtë, në mënyrë që të jenë në gjendje të zhvillojnë aftësitë e tyre.
Disa nga pikat ku ne mbështetemi në ndërtimin e një të ardhmeje të sigurt janë:

  • Aktivitete ekstra kurrikulare.
  • Ndërtimi i lidershipit përmes lojës.
  • Aktivitetet mbas procesit mësimor.
  • Zbulimi i talenteve të reja.