Njoftim

Njoftim

Të nderuar prindër/ Të dashur nxënës,
Ju njoftojmë se gjatë javëve në vazhdim, drejtoria e shkollës do të zhvillojë testime të përgjithshme me nxënësit e klasave 3-9, për njohuritë e fituara gjatë tremujorit të parë të këtij viti shkollor. Pjesa më e madhe e testimeve janë planifikuar të zhvillohen online, në mënyrë që përgjigjet të merren në kohë reale dhe statistikat të jenë lehtësisht të kontrollueshme nga ana e nxënêsve, prindërve, mësuesve dhe drejtuesve të shkollës.
Më sipërme do të gjeni grafikun me datat e kryerjes së testeve për të gjitha lëndët dhe paralelet e shkollës sonë.
Suksese!