Sukses i Padiskutueshëm në Olimpiadën e Matematikës

Sukses i Padiskutueshëm në Olimpiadën e Matematikës

Janë shpallur fituesit e fazës së dytë të olimpiadës shtetërore të matematikës për klasën e nëntë. Katër nxënës të klasës së 9-të të shkollës “Turgut Özal” janë renditur në katër vendet e para në Tiranë.

Nxënësit fitues janë:

  • David Selba, vend i parë me 45 pikë
  • Heidi Durresi, vend i dytë me 44 pikë
  • Bjorna Permeti, vend i tretë me 39 pikë
  • Ingis Beliu, vend i katërt me 38 pikë

Urime dhe suksese të mëtejshme!