Përkeqësohet moti, shkollat pushim

Përkeqësohet moti, shkollat pushim

Sot Drejtoria e shkollës njoftoi nxënësit se duke nisur prej datës 8 nëntor do të ndërpritet procesi mësimor.

 

Urdhëri vjen nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe përfshin të gjitha shkollat e vendit.

 

Njoftimi zyrtar i Ministrisë, sipas të cilit nxënësit duhet të qëndrojnë në shtëpi deri në një njoftim tjetër, thotë se këto masa janë marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, në mbështetje të neneve 25 dhe 26 të ligiit m. 6912012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe neneve 38 dhe 127 G Urdhrit Nr. 343, datë 19.8.2013
“Për miratimin e dispozitave normative për sistemin arsimor parauniversitar”.