PROVIMI I PRANIMIT PËR NË KOLEGJET TURKE

PROVIMI I PRANIMIT PËR NË KOLEGJET TURKE

Të shtunën që sapo lamë pas u zhvillua Provimi i Pranimit për në kolegjet turke. Ky provim u zhvillua njëkohësisht në 25 qytete të vendit, ku morën pjesë mbi  4000 nxënës. Pjesëmarrës në provim ishin nxënës të klasave të 8-ta dhe të 9-ta. Rezultatet do të shpallen më datë 8.05.2016 te gazeta ‘’Panorama’’ ose mund të shihen te faqet e internetit www.turgutozal.edu.al   ose    www.gulistan.edu.al.

Suksese të gjithë pjesëmarrësve!