Robotika, Lënda më e re në kolegj

Robotika, Lënda më e re në kolegj

Viti akademik 2017-2018 vjen me një risi fantastike në fushën e teknologjisë së informacionit në shkollën “Turgut Özal”.

Nxënësit tanë, duke nisur prej klasës së parë, do të mësojnë rreth robotikës. Kjo do të jetë një lëndë e re me zgjedhje dhe mësimi i saj do të zhvillohet në një klasë më vete të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për të.

Lënda e robotikës do të ketë programin e saj të veçantë bazuar në ndërtimin dhe programimin e disa tipeve të ndryshme robotësh lego.