Në qendrën kulturore gjendet një sallë prej 150 metrash katrorë ku ekspozohen punime të ndryshme të nxënësve, zhvillohen konkurse, projekte shkencore, panairi ushqimor i klubit Shpresa, turneu i shahut si dhe koktejet e festave te klasava ku priten shume nxënës, prindër dhe mësues.