Në shkollën tonë gjenden dy salla përrallash të cilat shërbejnë për kopështin dhe nxënësit e klasave të para. Këto salla janë dizenjur me tema që bazohen në disa prej historive apo përrallave që fëmijët mësojnë në shkollë.