Kompleksi “Turgut Özal” përbëhet nga 5 ndërtesa dhe 6 fushat sportive me infrastrukturë moderne, kushte bashkëkohore, mjedise komode për zhvillimin e një mësimi sa më efektiv. Klasat janë pajisur me sistem ngrohjeje dhe tabela elektronike. Çdo klasë ka nga 12 banka dhe në muret e klasës janë vendosur stenda, të cilat paraqesin punimet e nxënësve në lëndë të ndryshme.

– Ndërtesa e kopështit

– Ndërtesa e klasave 1-2-3, cikli parashkollor dhe mensa (Blloku B)

– Ndërtesa e klasave 4-5-6 (Blloku A)

– Ndërtesa e klasave 7-8-9 (Blloku C)

– Qendra kulturore dhe biblioteka

– 4 fusha sportive të hapura dhe 2 të mbyllura