Welcome to ACITAD

Welcome to ACITAD

Në datën 28 tetor ACITAD organizon edicionin e dytë të takimit mbarëkombetar të biznesit qëllimi I të cilit është të paraqesë arritjet dhe sfidat e biznesit shqiptar për të qenë përfaqësues dhe promovues i zhvillimit të ekonomisë shqiptare në tregun europian.

Në këtë event do të jenë prezent anëtarë dhe miq të ACITAD, si dhe 170 përfaqësues të biznesit nga trevat shqiptare si Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi të cilët do të zhvillojnë takime dypalëshe ku do të kenë mundësi bashkëpunimi e shkëmbimi eksperiencash.

Për të marrë pjesë duhet të dërgoni të plotësuar brenda datës 20 tetor 2015 një formular me informacione në lidhje me biznesin tuaj me të cilat do të përpilohet në një katalog I të gjithë firmave pjesëmarrëse.

Ky aktivitet do të përmbyllet me një mbrëmje gala në Hotel Sheraton

http://www.acitad.org/