Ndërtesa përbëhet nga 21 klasa . Në këtë seksion arsimohen afërsisht 525 nxënës. Në këtë ndërtesë gjenden 1 sallë kinemaje, 1 laborator informatike, 1 laborator biokimie, kabineti i muzikës dhe vizatimit si dhe kabineti i aftësimit teknologjik.