Në total ndërtesa përbëhet nga 27 klasa  si dhe një seksion i veçantë për ciklin parashkollor. Këtu arsimohen afërsisht 620 nxënës. Pjesë e kësaj ndërtese janë: 2 kinema, 2 laboratorë kompjuteri, 1 kabinet i veçantë për zhvillimin e gjuhës angleze për klasat e para, 1 kabinet muzike, 1 kabinet vizatimi, 1 laborator për lëndën e diturisë së natyrës, 1 mini teatër për klubin e aktrimit, 1 klasë me mësim të integruar në Ipad, dhe 1 dhomë për përralla. Në secilin kat gjenden mensa me kapacitet 260 vetë.