Në këtë kabinet nxënësit zhvillojnë aftësitë e tyre krijuese në vizatim dhe pikturë me një shumëllojshmëri mjetesh. Nxënësit e talentuar nxiten të marrin pjesë në aktivitete kombëtare. Punimet e nxënësve ekspozohen vazhdimisht në ambientet e shkollës.