Mësojmë duke u argëtuar dhe praktikuar

Klubet dhe aktivitetet jashtëshkollore ofrojnë mundësi që nxënësit të ndjekin pasionin e tyre përmes jetës jashtëshkollore. Çdo klub ka objektivin e tij të dedikuar dhe u ofron nxënësve mundësi për të identifikuar dhe ushqyer talentet e tyre unike. Nxënësit marrin pjesë në klube që përfaqësojnë një larmi interesash, të tilla si: art, muzikë, sport, teknologji, gastronomi etj. Përfshirja në aktivitete jashtëshkollore është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës në shkollën “Turgut Ozal”. Klubet zhvillohen pas orarit të mësimit. Në to marrin pjesë nxënës të klasave të ndryshme, që nga fillorja e deri në klasat e 9-vjeçares. 

Klubet më të preferuara, ku nxënësit marrin pjesë janë:

Teknologji

Qëllimi i klubit është të sigurojë një platformë për studentët për të mësuar STEM Robotics, duke përdorur komplete të gjithanshëm robotikë LEGO. Ai u mundëson anëtarëve të klubit të kuptojnë inxhinierinë mekanike, zhvillimin e softuerit, konceptet elektronike dhe parimet e robotikës me udhëzimet dhe pajisjet e duhura.

Muzikë

Klubi i kërcimit në Turgut Ozal shërben si një platformë për anëtarët për të eksploruar forma të ndryshme kërcimi dhe i përgatit ato për gara jashtë dhe brenda shkollës. Klasat e vallëzimit janë organizuar për të ushqyer talentin e vallëzimit të shkollës.

Art

Në këtë klub fëmijët do të përjetojnë përdorimin e një game të gjerë materialesh arti dhe do të mësojnë teknika të reja. Nga bojëra uji në pastel dhe media të përziera, ata do të frymëzohen për të zhvilluar kreativitetin e tyre, për të stimuluar mendjen e tyre dhe për të vendosur shenjat e tyre në kryeveprat që marrin në shtëpi - në një mjedis të ngrohtë, të relaksuar dhe mikpritës.

   

Sport

Klubi i futbollit në Turgut Ozal është ideuar për të inkurajuar të rinjtë me të gjitha aftësitë, për të zhvilluar aftësi dhe për t'u argëtuar në një mjedis të sigurt. Klubi përfshijnë teknika themelore, stërvitje, lojëra argëtuese dhe ndeshje të vogla.

Gastronomi

Qëllimi i këtij klubi është të aftësojë studentët të bëjnë ushqim të shijshëm, të shëndetshëm dhe ushqyes përmes gatimit.  Çdo javë ne bëjmë një pjatë të këndshme të kripur ose të ëmbël, duke mësuar shumë aftësi dhe teknika gjatë rrugës. Klubi gjithashtu synon të aftësojë nxënësit në prezantimin e ushqimit.