Klubet dhe aktivitetet jashtëshkollore ofrojnë mundësi që nxënësit të ndjekin pasionin e tyre përmes jetës jashtëshkollore. Çdo klub ka objektivin e tij të dedikuar dhe u ofron nxënësve mundësi për të identifikuar dhe ushqyer talentet e tyre unike. Nxënësit marrin pjesë në klube që përfaqësojnë një larmi interesash, të tilla si: art, muzikë, sport, teknologji, gastronomi etj. Përfshirja në aktivitete jashtëshkollore është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës në shkollën “Turgut Ozal”. Klubet zhvillohen pas orarit të mësimit. Në to marrin pjesë nxënës të klasave të ndryshme, që nga fillorja e deri në klasat e 9-vjeçares. 

Klubet më të preferuara, ku nxënësit marrin pjesë janë: