Në total ndërtesa përbëhet nga 15 klasa dhe dhomat e fjetjes për grupet e para dhe të dyta. Në këtë seksion janë mesatarisht 200 nxënës. Mësimet pasurohen me aktivitete të shumta që zhvillohen me tabelë elektronike. Në katin e fundit gjenden dhomat e fjetjes. Nxënësit e kopshtit përdorin për aktivitetet e tyre edhe ambientet e tjera të kompleksit.