Regjistrimet për vitin e ri shkollor në institucionin arsimor “Turgut Ozal”, fillojnë gjatë muajit prill, periudhë kjo gjatë së cilës regjistrohen nxënësit aktualë të shkollës sonë në klasën pasardhëse. 

Regjistrimi i nxënësve të rinj bëhet sipas një procedure të caktuar. Në varësi të rezultateve të intervistës ose të testit me shkrim, vendoset më pas nëse mund të vijohet me regjistrimin në shkollën tonë.

Hapat që ndiqen për procedurën e regjistrimit janë

 

Ju lutemi kontaktoni sekretarinë nëse jeni të interesuar për grupin e parë të kopshtit deri në parashkollor:

  • e-mail   : secretary@turgutozal.edu.al
  • Telefon: +355 69 66 94 407

 Ju lutemi kontaktoni sekretarinë nëse jeni të interesuar për klasën e parë deri në klasë të tretë:

  • e-mail secretary@turgutozal.edu.al
  • Telefon:
   • Cel  :+355 69 66 94 411
   • Fiks: +355 42 486-666

Ju lutemi kontaktoni sekretarinë nëse jeni të interesuar për klasën e katërt deri në klasë të  shtatë:

  • e-mail:   secretary@turgutozal.edu.al,
  • Telefon: +355 69 66 94 409

Ju lutemi kontaktoni sekretarinë nëse jeni të interesuar për klasën e tetë deri në klasë të nëntë:

  • e-mail:   secretary@turgutozal.edu.al,
  • Telefon: +355 69 45 39 805

Ose mund të interesoheni personalisht me qëllim të caktimit të një takimi për të vizituar shkollën dhe për t'u takuar me përfaqësues të shkollës.

Lihen në sekretari të dhënat tuaja: emri/mbiemri i fëmijës; kopshti ose shkolla nga vjen, klasa për të cilën jeni të interesuar për t’u kontaktuar më pas për ditën dhe orarin e caktimit të intervistës ose testimit.

  Sekretaria do të kontaktojë nxënësit që aplikojnë në mënyrë që të caktojë një datë për provimin e pranimit që do të zhvillohet në shkollë.

  Nxënësit e rinj që dëshirojnë të regjistrohen në kopsht, parashkollor dhe në klasë të parë zhvillojnë intervistë me psikologen në prani të prindit të fëmijës dhe stafit drejtues përgjegjës për paralelin përkatës. 

  Nxënësit e rinj që regjistrohen nga klasa e dytë deri në klasë të nëntë zhvillojnë testim me  shkrim në lëndët: gjuhë, matematikë dhe anglisht. Testimi në lëndën e matematikës nga lasa e gjashtë deri në klasë të nëntë zhvillohet në gjuhën angleze, kurse nga klasa e dytë deri në klasë të pestë testimi në këtë lëndë zhvillohet në gjuhën shqipe.

  Ekipi i përgjegjës për pranimin e nxënësve të rinj shqyrton aplikimin bazuar në rezultatet e testit.

  Aplikantët do të kontaktohen nga Sekretaria menjëherë pasi merret vendimi.

  Sekretaria do të jetë e lumtur t'u përgjigjet çdo pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na kontaktoni.