Procedura e pranimit

Kreu / Procedura e pranimit

REGJISTRIMET

Procedura e pranimit

Për t’u regjistruar në klasën e parë, nxënësit zhvillojnë një intervistë mbi njohuritë e tyre të përftuara nga parashkollori në lëndët: gjuhë shqipe, matematikë dhe dituri natyre.
Në klasat e tjera, zhvillojnë testim me shkrim rreth njohurive në lëndët: gjuhë shqipe, matematikë dhe anglisht. Në bazë të rezultatit të intervistës ose testimit, përcaktohet nëse mund të vijohet më tej me procedurën e pranimit në shkollën tonë.
Për caktimin e orarit dhe ditës së intervistës, mund të komunikoni me sekretarinë e shkollës.
Për t’u njohur me ambientet dhe me informacione mbi programin mësimor dhe ditor, mund të vizitoni faqen tonë të internetit, ose të lidheni drejtpërdrejt me stafin tonë, për t’ju mirëpritur në shkollë.

+ 0
Vite Ekperiencë

KONTAKT

Kontakto Tani!

Stafi ynë është i gatshëm për t’ju ardhur në ndihmë për çdo pyetje që mund të keni. Mund të na kontaktoni dhe vizitoni në adresat e mëposhtme.

Kolegji “Turgut Ozal” Tiranë

Kontakt

Rruga Bernardin Palja, Ndertesa 15, Hyrja 1 Njesia Bashkiake Nr.6, Tirana, Albania

+355 69 669 4408
secretary@turgutozal.edu.al
@ Copyright 2023 by Turgut Ozal Education Sh.a