Rreth Shkollës

Historiku: Orët e para mësimore në shkollat “Turgut Özal”, u zhvilluan në vitin 1995, në Tiranë. Fillimisht, nxënësit tanë frekuentonin këto institucione arsimore në ambiente të marra me qera në zona të ndryshme të qytetit, derisa në shtatorin…

Aplikimet e Nxënësve

Aplikantët drejtohen tek zyra e Marrëdhënieve me Publikun ku marrin një informacion të detajuar mbi arsimimin, metodat e reja që aplikohen, ambientet komode dhe çdo gjë tjetër që ofron shkolla për një arsimim sa më bashkëkohor dhe efikas…

Nxënësit Tane

Ata mendojnë në mënyrë kritike dhe krijuese si dhe, duke qënë në dijeni të problemit, prodhojnë një zgjidhje logjike dhe morale. Parimet që udhëheqin nxënësit tanë janë: Të drejtat e njeriut, ligji dhe barazia janë pjesë e filozofisë së jetës së nx…

Kopshti

Kopshti

Ipad

I PAD

Klubi i Robotikës

Klubi i Robotikës

Ushqimi

Ushqimi

Mjediset Sportive

Mjediset Sportive

Klasa e Vizatimit

Klasa e Vizatimit

Klubi i gatimit

Klubi i Gatimit

Transporti

Transporti

Laboratoret e shkencave

Laboratoret e shkencave

Laboratoret e Informatikës

Laboratoret e Informatikës

Klasat

Klasat

Testet Online

Testet Online

Tabelat Aktive

Tabelat Elektronike

Arsimi 3d

Arsimi 3D

GDS

GDS Exams

Një fillim i ri për një të ardhme të sigurt