Momente të bukura nga shpërndarja e certifikatave!
Një nga sfidat më interesante dhe argëtuese për 142 nxënës pjesëmarrës nga klasat e katërta dhe të pesta në konkursin ndërkombëtar Owlypia!
112 nxënës u vlerësuan me medalje ari, argjendi dhe bronzi.
Congratulations to all Owlypians!