Klubet & Afterschool

Kreu / Klubet & Afterschool

Klubet & Afterschool

Klubet & Afterschool

KLUBET

Me fillimin e vitit të ri shkollor dhe maratonës së aktiviteteve, një rëndësi e veçantë në shkollën tonë u kushtohet zhvillimit të klubeve, të cilat janë mjaft të preferuara nga të gjithë nxënësit. Përzgjedhja e klubeve bëhet sipas dëshirës dhe prirjeve që ka secili fëmijë, në bashkëpunim me prindin ose kujdestarin ligjor. Ato zhvillohen dy herë në javë në orarin 14:15-15:00 nga mësues specialistë. Qëllimi i klubeve është jo vetëm argëtimi i fëmijëve, por edhe zbulimi dhe zhvillimi i talenteve e prirjeve që ka secili prej tyre. Pas përfundimit të orarit të klubeve, shkolla mundëson transport. Në fund të çdo tremujori, nxënësit pjesëmarrës në klube vlerësohen me certifikata.

 • Klubi i Robotikës
 • Klubi i Këngës
 • Klubi i Pianos
 • Klubi i Pikturës
 • Klubi i Kërcimit
 • Klubi i Aktrimit
 • Klubi i Fotografisë
 • Klubi i Shkencës
 • Klubi i Shahut
 • Klubi i Ndërgjegjësimit
 • Klubi i Futbollit
 • Klubi i Volejbollit
 • Klubi i Basketbollit
 • Klubi i Hendbollit
 • Klubi i Taekwondo-së
 • Klubi i Web Dizajn-it
AFTERSCHOOL

Programi "Afterschool" ka rezultuar shumë i suksesshëm, për të gjithë nxënësit pjesëmarrës në të, gjatë katër viteve që aplikohet në shkollën tonë. Ai zhvillohet nga e hëna në të premte, pas mësimit, në orarin 14:15-16:00, nga klasa e parë deri në klasën e shtatë. Shkolla mundëson dhe transport. Gjatë këtij programi, nën mbikëqyrjen e mësuesve, nxënësit organizohen në grupe të vogla të ndara sipas grupmoshave dhe kryejnë detyrat e shtëpisë. Mësuesit mbikëqyrës janë mësues të shkollë sonë, ku për ciklin fillor janë mësues kujdestarë të klasave të ndryshme, kurse për ciklin 9-vjeçar janë mësues të lëndëve: Gjuhë shqipe, Matematikë, Anglisht, Biologji dhe Fizikë. Në afterschool, nxënësit realizojnë përfundimin e detyrave të shtëpisë dhe përmirësojnë arritjet e tyre në të gjitha lëndët mësimore, gjithashtu përforcojnë sjellje të mirë në klasë, shkollë, shoqëri etj.

FESTAT E KLASAVE DHE KONCERTET ARTISTIKO-KULTURORE

Festat e klasave dhe koncertet artistiko-kulturore gjatë vitit shkollor, kanë vlera të mëdha për nxënësit. Ato janë një mënyrë për të shfaqur kulturën dhe traditat e shkollës, për të krijuar ndjenjën e bashkëpunimit mes mësuesve, nxënësve dhe prindërve, si dhe për të zhvilluar te nxënësit artin e të folurit në publik, përcjelljen e emocioneve përmes këngës, aktrimit apo kërcimit dhe përballjen e tyre me skenën dhe spektatorin. Çdo fundvit shkollor, si një festë përmbyllëse zhvillohet Festa e Klasës, duke nisur nga festa e Abetares për klasat e para dhe duke vazhduar me të gjitha klasat e tjera të ciklit fillor. Në të marrin pjesë të gjithë nxënësit e klasës, ku secili fëmijë shfaq arritjet e tij në interpretim, këngë dhe kërcim. Gjithashtu, gjatë vitit shkollor me rastin e Festave të Nëntorit dhe të 7-8 Marsit, organizohen shfaqje artistike, ku marrin pjesë nxënës nga klasat e para deri në të nënta, duke përcjellë mesazhe dashurie për nënat, atdheun dhe gjuhën shqipe. Festat e klasave dhe shfaqjet artistiko-kulturore sjellin kënaqësi dhe argëtim për nxënësit, ku përballja me publikun dhe performancat në skenë rrisin vetëbesimin dhe sigurinë në vetëvlerësimin e tyre.

Kolegji “Turgut Ozal” Tiranë

Kontakt

Rruga Bernardin Palja, Ndertesa 15, Hyrja 1 Njesia Bashkiake Nr.6, Tirana, Albania

+355 69 669 4408
secretary@turgutozal.edu.al
@ Copyright 2023 by Turgut Ozal Education Sh.a