Nxënësve të shkollës sonë iu ofrohet transport me mjete tepër komode.

Shërbimi i transportit mbërrin në çdo adresë në Tiranë si dhe në periferinë e saj.

Nxënësit merren dhe kthehen në shtëpitë e tyre nëpërmjet këtij shërbimi, duke iu mundësuar siguri në trafik dhe korrektesë në zbatimin e orarit mësimor të shkollës.