Programi Akademik

Kreu / Programi Akademik

+ 0
Vite Ekperiencë

PROGRAMI AKADEMIK DHE ORARI DITOR I SHKOLLËS

Programi Akademik

Shkolla jonë synon të përgatitë nxënësit me sfidat e shekullit 21, duke ofruar një mjedis mësimor tepër cilësor.
Institucioni arsimor “Turgut Ozal” ofron kurrikula moderne dhe të integruara me teknologjinë më të fundit. Mësimdhënia e kombinuar me iPade dhe libra në të njëjtën kohë, mundëson krijimin e një përvojë mësimore interaktive dhe tërheqëse për nxënësit tanë.

Në institucionet tona arsimore nuk bëhet kurrfarë dallimi bindjesh politike, fetare, racore dhe gjinore. I gjithë programi ynë mësimor është i miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë si dhe i certifikuar nga Cambridge Assessment International Education. Synimi ynë është t’u ofrojmë nxënësve një arsimim akademik të nivelit të lartë duke i vënë në dispozicion teknologjinë më të moderuar e cila ndihmon në arritjen e synimeve.
T’u ofrojmë mundësitë më bashkëkohore në kompetencën digjitale; 
T’u ofrojmë mundësi laboratori për degët shkencore duke iu përmbajtur parimit “të mësojmë duke e
praktikuar”.  T’u ofrojmë arsimim dhe edukim të mjaftueshëm nga pikëpamja gjuhësore, me qëllim që nxënësit të jenë të aftë të shprehen gojarisht dhe me shkrim.

Procesi i i suksesshëm i të nxënit në shkollën tonë ngrihet :
Për një mësimdhënie të suksesshme bazohemi:

ÇFARË OFROJMË NE?

Pse të zgjidhni kolegjin "Turgut Ozal"?

Në kolegjin “Turgut Ozal”, jemi të përkushtuar që t’u ofrojmë nxënësve tanë një përvojë të jashtëzakonshme arsimore, që i përgatit ata për arritjet në një shoqëri të globalizuar.  Ne ofrojmë një sërë programesh dhe shërbimesh, të krijuara për të përmirësuar përvojën shkollore të nxënësve tanë.

Orari ditor i shkollës

KONTAKT

Kontakto Tani!

Stafi jonë është i gatshëm për tju ardhur në ndihmë për çdo pyetje që mund të keni. Ju mund të na kontaktoni dhe vizitoni në adresat e mëposhtme.

 

Kolegji “Turgut Ozal” Tiranë

Kontakt

Rruga Bernardin Palja, Ndertesa 15, Hyrja 1 Njesia Bashkiake Nr.6, Tirana, Albania

+355 69 669 4408
secretary@turgutozal.edu.al
@ Copyright 2023 by Turgut Ozal Education Sh.a