Libri është pa dyshim thesari i çmuar për pasuruar botën e brendshme fëmijëve, veçanërisht për kultivuar vlera dijes dhe qytetarisë. Është libri, ai nxit imagjinatën e fëmijës dhe e bën mendjen e tij jetë kreative. gjitha klasat e shkollës sonë, i kushtohet një orë e veçantë çdo ditë, leximit librave. Ishin pikërisht nxënësit e klasave para vizitorët e parë bibliotekës shkollës, për këtë vit shkollor. Gjatë këtij muaji, i cili është dhe muaji kushtuar librit dhe arteve, nxënësit e klasave të para kanë kaluar momente mjaft këndshme bibliotekën e shkollës. Ata u njohën me ambientin dhe rregullat e bibliotekës, duke shijuar njëkohësisht dhe momente leximi librave për fëmijë. Edhe pse vegjël, fëmijët arrijnë identifikojnë shkronjat dhe pas duke bashkuar rrokjet, kuptojnë fjalët dhe fjalitë me qëllim pasurimin e fjalorit të tyre