DISTILIMI I UJIT

DISTILIMI I UJIT

Mesi i muajit janar i gjeti nxënësit e klasave të pesta të përfshirë në ekperimente dhe veprimtari praktike, të gjitha këto në kuadër të kapitullit “Uji” në lëndën Dituri Natyre.

Duke shfrytëzuar mjetet e laboratorit të shkencës ata pastruan ujin me filtrim, si dhe ndërtuan aparatin  e distilimit duke përftuar në këtë mënyrë ujë të distiluar. Kjo ishte mënyra më e mirë për t’u dhënë nxënësve njohuri të reja e të qëndrueshme mbi metodat e pastrimit të ujit, fitrimin, dekantimin dhe distillimin e tij.

Nxënësit panë se sa i ndotur mund të jetë uji, shtresëzimet e kripërave që e përbëjnë atë dhe sa i rëndësishëm është filtrimi i tij për shëndetin e njeriut.

 

[mls_gallery id=”3626″ cols=”4″ g_title=”off” g_subtitle=”off” title=”on” subtitle=”on” desc=”on”]