EPOKA university Science Olympiad

EPOKA university Science Olympiad

Data e Olimpiadës së universitetit EPOKA, 16 maji, po afron dhe emocionet e nxënësve të kolegjeve turke sa vjen e bëhen më të forta.

Përsëritjet e fundit në lëndët shkencore dhe atë të gjuhës angleze janë tema e ditës për nxënësit e klasave 6-12.

Ky është viti i 4 që zhvillohen këto provime dhe numri i nxënësve është gjithnjë në rritje ndërsa konkurenca sa vjen e bëhet më e madhe.