Fëmijët e parashkollorit vizitojnë Universitetin Metropolitan

Fëmijët e parashkollorit vizitojnë Universitetin Metropolitan

Fëmijët e grupit “Fluturat” të parashkollorit vizituan Universitetin Metropolitan. Ishte mjaft interesante njohja me stafin, studentët, si dhe me auditorët e këtij universiteti. U zhvilluan biseda të këndshme, në fund të së cilave studentët u uruan fëmijëve suksese në rrugën e dijes. Gjithashtu u organizua një konkurs mes fëmijëve rreth njohurive që kanë mësuar në kopsht, nga i cili ata kuptuan se sa më shumë të mësojnë, aq më të dobishëm e më me  vlera do të bëhen në të ardhmen.

Përgatiti: Elda Rrustemi