IQ Test

IQ Test

Me fillimin e Javës së Matematikës u organizua IQ test (Testi i Inteligjencës), ku morën pjesë nxënës nga klasat e 6-ta deri te klasat e 9-ta dhe patën mundësinë të testojnë inteligjencën e tyre. Testi kishte pyetje të ndryshme që përfshinin pyetje IQ ose pyetje për punimin e objekteve të ndryshme. Numri i nxënësve pjesëmarrës dhe për këtë vit ishte mjaft konkurrues. Kështu, nga klasat e 6-ta morën pjesë 60 nxënës, nga klasat e 7-ta morën pjesë 21 nxënës, nga klasat e 8-ta morën pjesë 50 nxënës dhe nga klasat e 9-ta  22 nxënës. Tre vendet e para u vlerësuan me certifikatë.

Punoi: Alenis Ivanaj

Drejtoi: Imelda Prençe