Klubi “Shpresa”

Klubi “Shpresa”

“Shpresa” është klubi i vullnetarëve të Kolegjit “Turgut Özal”. Veprimtaritë dhe aksionet e
ndërmarra prej tyre janë tërësisht humanitare. Suksesi i disa prej veprimtarive ka bërë që ato
të kthehen në traditë në shkollën tonë. I tillë është Panairi i Ushqimeve, i cili çdo vit siguron të
ardhura të mjaftueshme për fëmijët e familjeve në nevojë duke i ndihmuar ata me veshje, mjete
shkollore apo edhe produkte ushqimore. Në këtë panair nxënësit sjellin në shkollë ushqime të
përgatitura nga vetë ata.

 

[mls_gallery id=”1165″ cols=”4″ g_title=”off” g_subtitle=”off” title=”on” subtitle=”on” desc=”on”]