Të nderuar prindër dhe nxënës të klasave të 9-ta !

Të nderuar prindër dhe nxënës të klasave të 9-ta !

Provimet Kombëtare të Arsimit Bazë, për vitin shkollor 2016- 2017, do të zhvillohen: 

a) Gjuhë e Huaj (Anglisht), 12 Qershor 2017;

b) Gjuhë Shqipe, 22 Qershor 2017;

c) Matematikë, 27 Qershor 2017;

Nxënësit duhet që:

  1. Nxënësit duhet të paraqiten pranë shkollës 9- vjecare “Ahmet Gashi “ në orën 8:30.
  2. Të kenë me vete një mjet identifikimi.
  3. Të jenë të pajisur me stilolaps, laps dhe gomë fshirëse.
  4. Të kenë me vete një shishe ujë.
  5. Nuk lejohet celulari dhe pajisje të tjera elektronike. 
  6. Të njihen me rregullat e provimit sipas rregullores së PKAB

JU UROJMË SUKSESE!