Dështimi dhe Rruga drejt Suksesit

Nxënës dhe fëmijë të aftë, që e duan suksesin dhe punojnë fort për ta arritur atë. Po sa e lehtë është të arrihet suksesi? A ka ndonjë formulë të gatshme se si të jesh i suksesshëm? A është dështimi pjesë e tij? Na frenojnë dështimet apo na shtyjnë më tej drejt … Continue reading

Mësojmë shkronjën “T”

Mënyra më e mirë për të mësuar është duke u argëtuar. Ndaj dhe fëmijët e parashkollorit për t’u njohur me shkronjën e re, T-në, e kthyen orën e mësimit në një orë argëtimi. Ata prenë dhe ngjitën vetë letrat me ngjyra, duke krijuar kafshë si tigri, emri i të cilit … Continue reading